آقای پورحاج رضایی به همراه آقای حیدری مشاور مدیر عامل ضمن بازدید از واحدهای مختلف موسسه ایثار فارس در جلسه هم اندیشی با جانبازان قطع نخاع استان فارس شرکت نمودند در این جلسه نیازهای جانبازان که از طرف انجمن جانبازان قطع نخاع ارائه گردید مورد برسی قرار گرفت و آقای پور حاج رضایی ضمن تشریح اهداف و سیاستها و ماموریتهای موسسه اطمینان دادند که موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار فارس با تمام امکانات موجود آماده ارائه خدمات به جانبازان عزیز می باشد. ضمنا تصمیمات مناسبی در این راستا اتخاذ گردید.