۳۱ تیر ۱۴۰۳

هیأت امناء (مجمع عمومی)

1-­ معاون رئيس جمهور و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان رئيس هیئت امناء

۲- رئیس هیئت مدیره مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار به عنوان عضو هیئت امناء

۳- مدیرعامل مؤسسه فرهنگی، ورزشی و توانبخشی ایثار به عنوان عضو و دبیر هیئت امناء

۴- معاون توسعه مديريت بنياد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو هیئت امناء

۵- معاون بهداشت و درمان بنياد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو هیئت امناء

۶- معاون فرهنگي و امور اجتماعي بنياد شهید و امور ایثارگران به عنوان عضو هیئت امناء

۷- یک نفر از اشخاص حقیقی عضو هیأت علمی مرتبط با رشته های فرهنگی، آموزشی، سیاحتی، ورزشی و توانبخشی ترجیحاً از میان جامعه هدف به عنوان عضو هیئت امناء 

هیأت مدیره

پرکره

جناب آقای مصطفی پرکره
بعنوان رئیس هیأت مدیره

افراسیابی1

جناب آقای حامد افراسیابی
بعنوان سرپرست وعضو هیأت مدیره

نم نم

جناب آقای منصور ع نم نم
بعنوان عضو

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار می‌باشد.